Tıbbi Birimlerimiz

Üroloji

Üroloji, kadın ve erkek üreme organları ile idrar yollarını inceleyen tıbbî bilim dalıdır. Böbrekler, mesane, üreterler, üretra, penis, testisler, skrotum ve prostat bezi gibi organlara ilişkin görülen tüm hastalıklar üroloji biriminin uzmanlık alanına girmektedir. Üroloji, hem idrar yollarında oluşan enfeksiyonu hem de üriner sisteme ait cerrahi girişimleri bünyesinde toplar. Üreme sistemini ve idrar yollarını ilgilendiren hastalıkların hepsine verilen isim “ürogenital bozukluklar” olarak bilinmektedir. Böbrek kanserleri, böbrek üstü bezi (Sürrenal-Adrenal) ile ilgili hastalıklar, üreter hastalıklar, mesane, prostat ve testis hastalıklarının tedavileri üroloji uzmanı tarafından son teknoloji yöntemler ile teşhis edilerek; medikal tedaviler, endoskopik uygulamalar, açık veya laparoskopik cerrahi operasyonlar ve robotik cerrahi gibi yöntemlerle tedavi edilir.

Erkek genital estetiği ile ilgili tüm ameliyatlar üroloji cerrahları tarafından hem kozmetik estetik hem de işlevsel amaçla yapılabilmektedir. Erkek genital estetik ameliyatları içerisinde birinci sırada erkek cinsel organı ‘penis’ ile ilgili operasyonlar gelmektedir. Estetik ve işlevsel amaçlarla yapılan penis büyütme ile penis kalınlaştırma ameliyatları son zamanlarda tüm dünyada oldukça popüler hale gelmiş ve yaygınlaşmıştır. Erkek cinsel estetiği veya erkeklerde cinsel bölge estetiği olarak bilinen bu ameliyatlar kozmetik üroloji alanında yer almaktadır.