Tıbbi Birimlerimiz

Algoloji

Ağrı, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, organik bir nedene bağlı olan veya olmayan insanın geçmişteki tüm deneyimlerini kapsayan, hoş olmayan bir duyudur. Ağrı bilimi anlamına gelen Algoloji ise, çözümü bulunamayan, baş edilemeyen ve sebebi bilinmeyen ağrıların ve bu ağrı ile yaşayan hastaların hayat kalitesini arttırmaya ve ağrılarını azaltmaya yönelik tedaviler ile ilgilenen tıp alanıdır.
Uzun süren kronikleşmiş ağrı şikâyetleri hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen, sosyal ve psikolojik problemleri de beraberinde getiren önemli bir sağlık sorunudur. Uzamış ve kronikleşmiş ağrı nedeniyle sıkıntı çeken hastalar, Algoloji birimine başvurarak tedavi olabilirler. Ağrının nedeni teşhis edildikten sonra ağrı kaynağı, hastaya en uygun ilaçlarla ve girişimsel yöntemlerle tedavi edilir. Ağrı tedavileri, multidisipliner bir yaklaşımla ele alınıp koordine edilmektedir. Genellikle kanser ağrıları, nevraljiler, kas-iskelet sistemi ağrıları, boyun ağrıları, omuz-kol ağrıları, sırt ağrıları, bel-bacak ağrıları, damar tıkanıklığına bağlı ağrılar, nedeni belirlenemeyen ağrılar algoloji bölümünde tedavi edilir.

Algoloji tedavi yöntemlerinden başta ağızdan alınan ilaçlar olmak üzere sinir iletimini durduracak birçok farklı girişimsel yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden birisi siniri tahrip ederek sinir iletimini durduran kimyasal ilaçlar ve ısı üreterek sinir iletisini durduran radyofrekans (RFT) olarak söylenebilir. Bunun yanında ağrı için girişimsel tedavilerde kullanılan geçici ve kalıcı olarak sinir iletimini bloke eden ve /veya ağrıyı ortadan kaldıran birçok ilaç ve yöntem mevcuttur. Lokal anestezikler, steroidler, ozon, PRP, kök hücre, lazer vb. bunlara örnek olarak verilebilir. Algolojinin en önemli fonksiyonu diğer tıp dallarının uğraştığı ağrılarla ilgili olarak da bir koordinasyon kurmak, hastanın boşu boşuna vakit kaybetmesini engelleyerek doğru zamanda, doğru bilim dalında görülmesini sağlamaktır. Böylelikle ağrılı hasta nöroloji, beyin cerrahisi, ortopedi ya da ilgili dala yönlendirilebilmekte ve bunun sonucunda zaman ve maddi kayba uğramadan tedavi edilebilmektedir.