Tıbbi Birimlerimiz

Göğüs Cerrahi

Göğüs cerrahisi bölümü boğaz ile başlayıp karın bölgesinin üst bölümüne kadar olan karın içerisinde yer alan meme ile kalp hariç diğer organların hastalık teşhis ve tedavisini yapan tıbbın bir uzmanlık dalıdır. Göğüs kafesinde bulunan doğumsal deformasyonlar, tümör oluşumları, solunum yollarında meydana gelen darlık ve tıkanmalar, tümörler ile akciğerler, diyafram ve yemek borusuna ait doğumsal veya sonradan gelişmiş cerrahi alanına giren hastalıklar, göğüs cerrahisi kliniklerince teşhis, tedavi ve takip edilir. Meme Cerrahisi Göğüs Cerrahisi’nden farklı bir alandır, meme kanseri riskinin değerlendirildiği ve buna yönelik tetkikler sonucunda ortaya çıkan bulgulara göre tedavi seçeneklerinin planlandığı ayrı bir branştır. Memenin iyi huylu kitleleri, enfeksiyonları ve meme ağrısı yakınmalarının tedavisi de meme cerrahisinin ilgi alanı içindedir ve göğüs cerrahisi kliniklerinin uzmanlık alanına girmemektedir. Akciğer, soluk borusu, yemek borusu, mediasten tümör hücrelerinin çıkarılması, yemek borusu darlıkları için stend uygulaması ile tedavi edilmesi, doğuştan veya sonrasından travma nedeni ile oluşan göğüs kafesi sorunlarının NUSS tekniği ile tedavisi, akciğer tüberkülozlarında enfekte akciğer yüzeyinin çıkarılması ile tedavi edilmesi, amfizem hastalarında hacim küçültme ameliyatlarının yapılması, hiperhidroz (aşırı terleme) hastalıklarının EPS yöntemi ile tedavisi, akciğer delinmelerine yönelik ameliyatlar ile acil toraks yaralanmaları müdahaleleri yapılmaktadır.