Tıbbi Birimlerimiz

Genel Cerrahi

Cerrahi biliminin en temel yapı taşlarından birini oluşturan bu bölümde anatomi, fizyoloji, patoloji bilim dallarından elde edilen bilgiler ile cerrahi teknikler beraber kullanılarak çeşitli hastalıklar için tedavi uygulanır. Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi konuları içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi ve temel tıp dalını etkilemiş bir teknik disiplindir. Sahip olduğu temel prensip ile vücudun her alanında faaliyet gösteren bu branş içerisinde hem tedavi hem de tanısal amaçlı olarak cerrahi işlemler gerçekleştirilir.
Mide, yemek borusu (özofagus), ince ve kalın bağırsaklar, anüs ve çevre yapılar, karaciğer, safra kesesi ve safra yolları gibi birçok organ ve yapılarda meydana gelen sağlık problemleri genel cerrahinin ilgi alanı içerisinde yer alır.