Tıbbi Birimlerimiz

Onkoloji

Tıbbi Onkoloji

Kanser, sıklığı giderek artan önemli bir sağlık ve yaşam sorunudur. Kanserin tanı ve tedavisi, birçok uzmanlık dalının işbirliği ile multidisipliner olarak gerçekleştirilmelidir. Bu uzmanlık dallarından biri olan Tıbbi Onkoloji, kanserin ilaçla tedavisi anlamına gelen kemoterapi uygulamaları ile ilgilenmektedir. Tıbbi onkoloji yalnızca kanserli hastaların tedavisini değil, kanserden korunma, tarama, erken tanı alanlarını da kapsayan bir bilim dalıdır. Yani, kanserin her aşaması tıbbi onkolojiyi ilgilendirmektedir. Tıbbi onkoloji bölümlerinde; kanser tedavisinde kemoterapiler, hedefe yönelik akıllı ilaç ve moleküller, hormonoterapi ve immünoterapiler ile biyolojik tedaviler gerçekleştirilmektedir. Klasik kemoterapilerden farklı olarak günümüzde konforunu da sağlamayı hedef alan akıllı ilaçlar, kişiye özel olarak uygulanmaktadır. Kemoterapi, cerrahi öncesi tümörü küçültmek ya da sonrasında koruyucu amaçlı olarak kullanılırken, aynı zamanda lokal tedavi yöntemlerinden biri olan radyoterapiden önce, sonra veya her ikisi birlikte olarak da tercih edilebilmektedir.

Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon onkolojisi, iyonizan radyasyon kullanılarak yapılan her türlü radyasyonla tedavi işleminin, kanser hücreleri ve tümörler üzerindeki etkilerini inceleyen ve bu alanda araştırma yapan birimdir. Tedavi sürecinde, dalgalar veya parçacıklar tarafından taşınan ve radyasyon denilen özel bir enerji türü kullanılır. Radyasyon onkolojisi, kanser hastalarında radyasyon cerrahisi ve radyoterapi denilen iki yöntemi kullanarak tedavi yapmaktadır. Radyoterapi tanı konulduktan hemen sonra yapılabileceği gibi, kemoterapi ile birlikte veya cerrahiden sonra uygulanabilir. Işın tedavisi olarak da adlandırılan radyoterapi kanseri iyileştirme ve semptomları hafifletmede en yenilikçi ve modern tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Radyasyon Onkolojisi (Radyoterapi) bölümünde uygulanan ışın tedavisi kanser hastalığının önemli ve başarılı tedavi yöntemlerinden biridir.
Radyoterapi sürecinde verilen yüksek dozdaki radyasyonun, kanser hücrelerini yok etme ya da bölünerek çoğalmalarını engelleme özelliği bulunmaktadır. Radyoterapi, hızla bölünen ve çoğalabilen kanser hücreleri üzerinde, normal hücrelere oranla çok daha fazla etkilidir. Öte yandan bu yöntem ile yapılan tedavilerde sağlıklı hücrelerin toparlanarak eski hallerine dönmeleri çok daha hızlı olmaktadır. Bu nedenle radyoterapi tedavisine yönelik planlama aşamasında, normal hücrelerin en az radyasyona maruz kalması için gerekli ayrıntılar ve çizimler oluşturulur ve tedavi hedefe yönelik uygulanır.