Doktorlar

Dr. Özgür Binbaş

Dr. Özgür Binbaş

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

1977 yılında Uşak’ta doğdu ve babasının görevinden dolayı Türkiye’nin değişik şehirlerinde büyüdü.

Tıp derecesini İzmir Dokuz Eylül üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesinden 2001 yılında aldı. Aynı hastanede Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimini tamamlayarak Ocak 2008’de Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı oldu.

Van Muradiye Devlet hastanesinde mecburi hizmetini tamamladıktan sonra girdiği askeri sınavda dereceye girerek askerlik görevini İzmir Asker Hastanesinde tamamladı. Yirmi yılın üzerinde hekimlik deneyimiyle 2023 yılından itibaren  hastalarına Medera Clinic’de hizmet vermeye devam etmektedir.

Protez cerrahisi ve artoskopik eklem cerrahisi birincil odak noktası olmakla birlikte kemik kırıklarının tedavisi, deformite cerrahisi gibi genel ortopedi uygulamaları yapmaktadır. 

Akademik ve Bilimsel Aktiviteler; TOTBID İlizarov uygulamaları eğitimi, Monolateral Eksternal Fiksatör uygulamaları eğitimi, Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği çekirdek müfredat eğitim programı eğitimi, Temel artroplasti eğitimi, AO Temel travma eğitimi, AO İleri travma eğitimi, TOTEK XVIII. Diz Ekleminde temel artroskopi eğitimi, TOTEK VIII. Kadavra omuz artroskopisi eğitimi

Bilimsel Kuruluşlar ve Üyelikler;  Türk Tabipler Birliği / İstanbul Tabip odası, Türk Ortopedi ve Travmatoloji / Birliği Derneği