Doktorlar

Dr. Güler Gamze Özcan

Dr. Güler Gamze Özcan

Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi

Gamze ÖZCAN 1985 yılında Giresun’da doğdu. 2009 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden başarı ile mezun olmuş ve Tıp Doktoru ünvanını almıştır.

Dr. Gamze Özcan tıpta uzmanlık eğitimini 2009-2015 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Gamze ÖZCAN 2011 yılında İsviçre Zürih Üniversitesi’nde mikrocerrahi kursuna, Gamze ÖZCAN INTERPLAST derneği ile 2013 yılında Özbekistan Buhara’da yarık dudak damak ve yanık rekonstrüksiyon ameliyatlarına gönüllü olarak katılmıştır.

Gamze ÖZCAN Haziran 2015’te Rochester Üniversitesi Çocuk Plastik Cerrahi Kliniği’nde gözlemci olarak bulundu. İhtisas ve erken uzmanlık döneminde birçok mikrocerrahi, rekonstrüktif ve estetik cerrahi operasyonları gerçekleştirdi. Daha sonra Dr. Özcan Plastik olarak çalıştı, Esteworld Hastanesi’nde Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah ve dünyanın her yerinden yüzlerce hastaya estetik operasyonları başarıyla gerçekleştirdi. 2021 yılından beri Medera Clinic’te hizmet vermektedir.

Gamze ÖZCAN’ın ilgi alanları arasında burun estetiği, vücut şekillendirme, liposuction, karın germe, meme estetiği yer almaktadır.

Dr. Gamze ÖZCAN kongre ve sempozyumlarla daha çok yüz gençleştirme, vücut şekillendirme ve güzelleştirme uygulamaları konusunda eğitimler almıştır.

Dr. Gamze Özcan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği üyesidir.

EĞİTİM VE KİMLİK BİLGİLERİ

Tıp Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

2003-2009′

İkametgah

Kocaeli Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı İhtisas

2009-2015′

İş deneyimi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah (Kendi Kliniği)

Dr Gamze Özcan Özel Klinik (2022 – Şimdi)

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah

(Özel klinik)

Esteworld Altunizade Plastik Cerrahi Merkezi

2019-2022 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah

Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2017-2019

Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

2015-2017

Yayınlar

Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

1: Ünal Ç, Eren GG, Işıl E,Alponat A, Şarlak A. Rekürren ve ışınlanmış dev hücreli omurga tümörü nedeniyle total sakrektomi sonrası sakral rekonstrüksiyonda omentumun kullanımı. Hint J Plast Cerrahı. DOI:10.4103/0970-0358.96617.

2: Ağır H, Eren Özcan GG. Rosen Knife: Damak Yarığı Ameliyatında Pratik Bir Alet. J Craniofac Surg 2015;25:990

3: Hasdemir M, Ağır H, Eren GG, Aksu Mg, Alagöz MS, Duruksu G, Sağlam O, Karaöz E. Adipose-Derived Stem Cells Enhance Survival of Random Pattern Cutaneous Flaps in Radyasyon Hasarlı Deri. J Craniofac Surg 2015;26:1450-1455

4: Ağır H, Eren GG, Yaşar EK. Damak Yarığı ve Palatal Fistül Onarımında Aselüler Dermal Matriks Kullanımı: Potansiyel Bir Fayda Mı? J Craniofac Surg 2015;26:1517-1522

5: İzmirli HH, Alagöz MS, Gercek H, Eren GG, Yücel E, Subaşı C, İşgören S, Müezzinoğlu B, Karaöz E. Use of Adipose-Derived Mezenchymal Stem Cells to Accelerate Neovascularization in Interpolation Flaps. J Craniofac Surg 2016;27:264-271

6: Yücel E, Alagöz MS, Eren GG, Yaşar EK, İzmirli HH, Duruksu G, İşgören S, Müezzinoğlu B, Karaöz E. Adipose-Derived Mezenchymal Stem Cells to Viability of Viability of Composite Grefts. J Craniofac Surg 2016;27:1354-1360

Uluslararası posterler ve sözlü sunumlar

1: Ünal C, Hasdemir M, Eren G, Özdemir J. El Travmalarında Distal Ulnar Arter Perforatör Flebinin Klinik Uygulaması. The 6th Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, 29 Haziran 2011-2 Temmuz 2011 WSRM 2011, Helsinki, Finlandiya

2: Ünal C, Eren G, Gercek, Alponat A, Sarlak A. Geniş bir sakral defektin pediküllü omentum flebi ile rekonstrüksiyonu. 6. Dünya Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Kongresi, 29 Haziran – 2 Temmuz 2011 WSRM 2011, Helsinki, Finlandiya

3: Eren GG, Ağır H. Yarık damak cerrahisinde hücresiz dermal matriks dokusu kullanımına ilişkin erken deneyim. 12. Uluslararası Kongre Dudak/Damak Yarığı ve İlgili Kraniyofasiyal Anomaliler, 5-13 Mayıs 2013 Orlando, ABD (poster)

4: Ağır H., Eren GG., Çakan DG. “ 150 Ardışık Primer Dudak-Damak Yarığı Olgusunun Kısa Kısa Vadeli Analizi” 8. Asya Pasifik Dudak-Damak Yarığı Kongresi 2015, 23-25 Nisan 2015, Penang, Malezya

5: Ağır H., et al. Genç bir yarık merkezinde ardışık 250 dudak/damak yarığı vakasının gözden geçirilmesi. Yarık dudak/Damak ve İlgili Kraniyofasiyal Anomaliler Kongresi 7-11 Şubat 2017, Chennai, Hindistan

Ulusal posterler ve sözlü sunumlar

1: Ünal Ç, Yaşar EK, Hasdemir M, Gerçek H, Eren GG. Distal Ulnar Perforatör Flebinin El Bileği, Tenar ve Hipotenar Bölge Rekonstrüksiyonunda Kullanımı. SS-151 33.Ulusal Türk Plastik Cerrahi Kongresi, Çeşme, 14- 17 Eylül 2011.

2: Hasdemir M, Yaşar EK, Eren GG, Ağır H. İlaç Kulanımı Sonucu Gelişen Toksik Epidermal Nekroz (TEN) üzerindekia Yaklaşım PS-223. 33.Ulusal Türk Plastik Cerrahi Kongresi, Çeşme, 14-17 Eylül 2011.

3: Ünal C, Hasdemir M. Eren GG, Özdemir J. El Travmalarında Distal Ulnar Arter Perforatör Flebinin Klinik Uygulaması. Plastik Cerrahi Özel Ortak Toplantısı 20-21 Mayıs 2011 Bildiri özeti kitap sayfa 276-277 (H-087)

4: Ünal C, Eren G, Gercek, Alponat A, Sarlak A. Geniş bir sakral defektin pediküllü omentum flebi kullanılarak rekonstrüksiyonu. Plastik Cerrahi Özel Ortak Toplantısı 20-21 Mayıs 2011 Bildiri özeti kitap sayfa 278-280 (H-089)

5: Ağır H, Eren GG, Yaşar EK. Dudak Yarıkları Tedavisinde Multidisipliner Protokol Yaklaşımda 8.yıl Değerlendirmesi. S-089 35. Ulusal Türk Plastk Cerrahi Kurultayı, İstanbul, 28-31 Ekim 2013. Bildiri Özeti Kitabı Sayfa 278-279

6: Eren Özcan GG, Ağır H, Hasdemir M. Kocaeli Üniversitesi Yarık Dudak Damak Hastaları Tedavi ve Takip Protokolü. P-061 35. Ulusal Türk Plastk Cerrahi Kurultayı, İstanbul, 28-31 Ekim 2013. Bildiri Özeti Kitabı Sayfa 629-630

7: Ağır H, Eren GG, Yaşar EK. Damak Yarıları Tedavisinde Multidisipliner Protokol Yaklaşımda 8.yıl Değerlendirmesi. P-211 35. Ulusal Türk Plastk Cerrahi Kurultayı, İstanbul, 28-31 Ekim 2013. Bildiri Özeti Kitabı Sayfa 1148-1154

8: Yaşar EK, Ağır H, Eren GG. Matriderm® Kullanım Tecrübelerimiz. P-402 35. Ulusal Türk Plastk Cerrahi Kurultayı, İstanbul, 28-31 Ekim 2013. Bildiri Özeti Kitabı Sayfa 1767-1770

9: Eren Özcan GG, Yaşar EK, Ağır H. Rinoplasti Sırasında Kullanılan Bupivakaine Bağlı Nadir Bir Methemoglobinemi Olgusu. P-448 35. Ulusal Türk Plastk Cerrahi Kurultayı, İstanbul, 28-31 Ekim 2013. Bildiri Özeti Kitabı Sayfa 1908-1910

10: Eren Özcan GG, Ağır H, Alagöz MŞ. Sıçan karın perforatör flep modelinde Fondaparinux’un iskemi reperfüzyon aksesuarları ve flep giyimliği üzerine etkisi. S-026. 38. Ulusal Türk Plastk Cerrahi Kurultayı, Antalya 27-30 Ekim 2016