Doktorlar

Doç. Dr. Salim Şentürk

Doç. Dr. Salim Şentürk

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı

Doç. Dr. Salim Şentürk 1982 yılında Trabzonda doğdu.

2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

2007-2013 yılları arasında Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde Beyin ve Sinir cerrahisi uzmanlık eğitimini aldı. 4 yıllık Avrupa Beyin cerrahları birliği kurslarını tamamladı. Zorunlu hizmetini 2013-2014 yıllarında Çorum Eğitim Araştırma Hastanesinde tamamladı. 2014-2018 yılları arasında Koç Üniversitesi Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olarak çalıştı. 2018-2019 da University of California San Francico(USA) omurga merkezinde yetişkin hastalarda omurga bozuklukları, 2019 yılında da Rhide Island Hospital (Warren Alpert Medical School of Brown University, USA) de omurga tümörleri üzerine çalışmalarda bulundu.

Endoskopik omurga cerrahisi ile ilgili dünyadan ve Türkiye’den deneyimli cerrahların katıldığı Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan Türkiye’de bu konu ile ilgili ilk kez yazılmış kitaba editörlük yaptı. Dr.Salim Şentürk ayrıca TND yeterlik ve EBNC sınavlarına hazırlık açıklamalı soru kitabı setine (Nöroanatomi, Nöroonkoloji, Nörovasküler, Spina, Pediatri, Fonksiyonel) editörlük yaptı.

Omurga cerrahisi ve endoskopik cerrahi ile ilgili pek çok cerrahi tekniği uluslararası dergilerde yayınlandı. Dr Salim Şentürk’ün uluslararası hakemli dergilerde basılmış 32, ulusal hakemli dergilerde basılmış 9 adet makalesi mevcuttur. 9 adet kitap bölüm yazarlığı mevcuttur. Dr. Salim Şentürk servikal, torakal ve lomber omurga patolojileri için temel cerrahi video eğitim seti (29 adet) hazırlamıştır.

Ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulan 18 sözlü sunumu, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri kitabında basılan 26 adet poster sunumu vardır. Ulusal ve uluslararası pekçok toplantı ve kursa katılmıştır.

Dr. Salim Şentürk 1 Temmuz 2019-Halen Memorial Sağlık Grubunda çalışmaktadır. Dr. Şentürk nisan 2020 de doçentlik ünvanı almıştır.

Ekim 2023 tarihinden itibaren  Medera Clinic de , Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahi Uzmanı ( Danışman Hekim ) olarak hizmet vermeye başlamıştır.